Üld- ja ostutingimused

Üld- ja ostutingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Hortulus OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Hortulus OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Müüja veebilehel.
 

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja käibemaksuga.
2.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui Klient esitas ja tasus tellimuse siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
2.3. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik
 

3. Makseviisid

3.1. E-poes on võimalik tasuda läbi pangalinkide, maksekaardiga või ülekandega peale tellimuse kinnitamist.
3.2. Maksed tehakse eurodes (€).
 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Hortulus OÜ arveldusarvele.
 

5. Tooted ja ostu sooritamine

5.1. Kuvatavate toodete eeldatav tarneaeg on kuvatud toote infos.
5.2. Kui toode on otsa saanud hulgimüüja laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Teenuse kasutajale raha hiljemalt 14 päeva jooksul.
5.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
5.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
5.5. Klient valib välja soovitud tooted ning sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ) ning tasub toodete eest valitud makseviisiga.
5.6. Müüja ei vastuta Kliendi poolt andmete ebakorrektselt esitamisest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
5.7. Müük toimub siis, kui Klient on tasunud tellimuse eest pangaülekandega kasutades E-poes olevat pangalinki, tasunud pangakaardiga või teinud ülekande väljastatud arve alusel.
 

6. Kohaletoimetamine

6.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Müüja tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
6.2. Müüja veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
6.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
6.4. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
6.5. Hortulus OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.
 

7. Tagastamisõigus

7.1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Kliendil õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
7.2. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja rikkumata.
7.3. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.
7.4. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Müüja kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul, kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
7.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile hortulus@hortulus.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
7.6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
 

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
8.2. Müüja ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
8.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Müüja kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Müüja Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile mihkel@metsatooriist.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
8.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

metsatooriist.ee lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Hortulus OÜ poolne ligipääs.